Havastan olan kimse, “yarın Ramazandan ise oruçluyum, değilse oruçlu değilim” derse hükmü ne olur?

SORU: Havasın yevm-i şek’de oruç tutacağını söylediniz. O halde havastan olan bu kimse, “yarın Ramazandan ise oruçluyum, değilse oruçlu değilim” derse hükmü ne olur?

CEVAP:

Bir kimse, “yarın Ramazandan ise oruçluyum, değilse oruçlu değilim” derse, niyetin (vasfında değil de) aslında tereddüt ederek niyeti kesin olarak söylemediğinden/oruçlu olmaya katiyen azmetmediğinden dolayı oruçlu değildir.

Fakat böyle niyet etmiş bulunan bir kimse o gün yarı olmadan (yani dahvetü’l-kübrâ/kaba kuşluk vakti gelmeden) önce oruç tutmaya azmederek niyetini tazelerse/yenilerse caizdir, tazelemez ise az öncede dediğimiz gibi oruçlu değildir. (İbn-i Âbidîn, Oruç Bahsi)

Bu yazı yorumlara kapalı.