Haram, helal ne demektir?

SORU: Haram, helal ne demektir?

CEVAP:

Mutlak helal: Mutlak helal, zatında ve kazancında, yani hem kendisi hem de ondan elde edilen gelirde, haram veya kerahetini gerektirecek şeylerden tamamıyla arınmış olan mallardır…

Mutlak haram: Mutlak haram, haramlık vasfında asla şüphe olmayan şeylerdir. Şarap, faiz, kumar vb. buna örnek gösterebiliriz… (İhyâu-Ulûmi’d-Dîn)

Bu yazı yorumlara kapalı.