Hangi tavaflarda “ramel” ve “ıztıbâ” yapılır? Nafile tavaflarda “ramel” ve “ıztıbâ” yapılırmı? “Iztıbâ” nedir?“Iztıbâ” yapılmaya ne zaman başlanır? Tavaf namazı “ıztıbâ” halinde kılınırsa hükmü ne olur?

SORU: Hangi tavaflarda “ramel” ve “ıztıbâ” yapılır? Nafile tavaflarda “ramel” ve “ıztıbâ” yapılırmı? “Iztıbâ” nedir?“Iztıbâ” yapılmaya ne zaman başlanır? Tavaf namazı “ıztıbâ” halinde kılınırsa hükmü ne olur?

CEVAP:

a) “Ramel” ve “ıztıbâ”, arkasından sa’y yapılan tavaflarda yapılır. Sa’y ise ancak hac ve umrede yapılır. Hac ve umre tavaflarından sonra sa’y yapılacağı için bu tavaflarda “ramel” ve “ıztıbâ” yapılır.

b) Hac ve umre tavaflarının haricinde yapılacak nafile tavaflarda ise “ramel” ve “ıztıbâ” yapılmaz.

c) Iztıbâ; ihramı sağ omzun altından geçirip sol omzun üstüne koymak suretiyle sağ omzu açık bırakmaktır. Iztıbâ bütün şavtlarda sünnettir.

d) “Iztıbâ” tavafa başlanırken yapılır, ihram giyildiği andan itibaren ıztıbâ yapılmayıp bu avamın yapış şeklidir ve yanlıştır.

e) Tavaf namazında “ıztıbâ” mekruhtur.

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.