Hanefî mezhebinde olan bir Hâkim unutarak veya kasten örneğin Şafii mezhebine göre hüküm verirse bu hükmü geçerli olur mu?

SORU: Hanefî mezhebinde olan bir Kâdı unutarak veya kasten örneğin Şafii mezhebine göre hüküm verirse bu hükmü geçerli olur mu?

CEVAP:

Kâdı/Hâkim olan zât, kendi görüşüne zıt olan lakin üzerinde içtihat edilmiş bir meselede unutarak veya  kasten hüküm verse, İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed (rh.aleyhima)’ya göre bu hüküm geçersizdir. Fetva da bunun üzerinedir. Mesela, Hanefî olan bir kâdı, unutarak veya kasten Şafii mezhebine göre hüküm verse, bu hükmü geçersizdir. Lakin Hanefî olan bir kişi, Ebû Yusuf (rh.a)’in veya İmam Muhammed (rh.a)’in yahut Hanefi İmamlarından birisinin kavliyle hükmetse kendi görüşüne zıt olmuş olmaz… İmam Âzam (rh.a)’ göre, Hanefî olan bir kişi unutarak Şafii mezhebine göre hüküm verse, bu hükmü geçerlidir. Eğer kasten böyle bir hüküm verirse bunda iki rivayet vardır… (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.