Şehirde veya halkının çoğu Müslüman olmayan veya olan bir köyde Müslüman olan bir kimsenin evini Mecusilere “Ateş-Hâne” yahut Hristiyanlara “Kilise” yahut Yahudilere “Havra” yapmaları için yahut içinde Şarap satılması için kiraya vermesi mekruh mudur?

SORU: Halkının çoğu Müslüman olmayan bir köyde, Müslüman olan bir kimsenin evini Mecusilere “Ateş-Hâne” yahut Hıristiyanlara “Kilise” yahut Yahudilere “Havra” yapmaları için yahut içinde şarap satılması için kiraya vermesi mekruh mudur? Şehirde olan bir evin “Ateş-Hâne” yahut “Kilise” yahut “Havra” yahut içinde şarap satılması için kiraya verilmesi mekruh mudur?  Ahalisinin çoğu Müslüman olan bir köyde, Müslüman olan bir kimsenin evini Mecusilere “Ateş-Hâne” yahut Hıristiyanlara “Kilise” yahut Yahudilere “Havra” yapmaları için yahut içinde şarap satılması için kiraya vermesi mekruh mudur?

CEVAP:

a) Halkının çoğu Müslüman olmayan bir köyde, Müslüman olan bir kimsenin evini Mecusilere “Ateş-Hâne” yahut Hıristiyanlara “Kilise” yahut Yahudilere “Havra” yapmaları için yahut içinde şarap satılması için kiraya vermesi, İmam Âzam (rh.a)’e göre mekruh değildir… İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed (rh.a)’e göre ise mekruhtur. Zira günaha yardım etmek vardır. Nitekim Allah Teâlâ’nın “İyilik emek/fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın. Günah işlemek ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın…” (Mâide, 5/2) ayeti mucibince bu durumlarda günaha yardım etmek olduğu açıktır… İmam Âzam (rh.a)’in delili ise şudur: “Kira, evin menfaati üzerinedir, bunda bir günah yoktur, günah, kiralayan kimsenin yaptığı iştedir…” Muhtâr olan kavil de budur…

b) Halkının çoğu Müslüman olan bir köyde, Müslüman olan bir kimsenin evini Mecusilere “Ateş-Hâne” yahut Hıristiyanlara “Kilise” yahut Yahudilere “Havra” yapmaları için yahut içinde şarap satılması için kiraya vermesi, ittifakla mekruhtur…

c) Şehirde olan bir evin “Ateş-Hâne” yahut “Kilise” yahut “Havra” yahut içinde şarap satılması için kiraya verilmesi, ittifakla mekruhtur…

(Mültekâ/Mevkûfât)