Bir Müslüman, ücretle, Müslüman ülkesinde yaşayan gayr-i müslüm kişinin içkisinin nakliyesini yapsa, aldığı ücret mekruh olur mu?

SORU: Bir Müslüman, ücretle, bir zimmînin şarabını/içkisini götürse/nakliyesini yapsa, aldığı ücret mekruh olur mu?

CEVAP:

Bir Müslüman, ücretle, bir zimmînin (Müslüman ülkesinde yaşayan gayr-i müslüm kişinin) şarabını/içkisini götürse/nakliyesini yapsa, İmam Âzam (rh.a)’e göre bu ücret Müslümana helaldir… İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed (rh.a)’e göre ise mekruhtur. Çünkü günaha yardım etmek vardır. Rasûlullah (s.a.v) şarap hususunda on kişiye lanet etmiştir ki, şarabı taşıyan ve kendisine şarap taşınan kişiler bunlar arasındadır… İmam Âzam (rh.a)’e göre ise, ücretle şarabı taşıyanın üzerine günah yoktur, günah ancak kendi iradesi ve isteğiyle içen kimseye aittir… (Mültekâ/Mevkûfât)