Hacamat nedir?

SORU: Hacamat nedir?

CEVAP:

Hacamat; sağlıklı kalabilmek için veya herhangi bir hastalıktan dolayı vücudun belli bölgelerinden kan alma işlemidir…

Hacamat; tıkanıklığın ve en fazla zararlı maddenin toplandığı belli bölgelerdeki ince damar ve kılcal damarlardan kan alınmasıdır…

Hacamat, 30’dan fazla hadis-i şerif ile şiddetle tavsiye edilmiş bir sünnettir

1- Hadis-i Şeriflerde ve sair rivayetlerde bildirildiğine göre; Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Miraç’tan inerken hangi melek cemaatine rastlasa; “Ey Muhammed! Ümmetine hacamat olmalarını emret…” demişlerdir…

Keza Rasûlullah (s.a.v), Miraç gecesi meleklerden hangi topluluğa uğradıysa; “Ya Muhammed (s.a.v), hacamata bırakmadan devam et…”, dediklerini, bildirmiştir…

2- Hadis-i Şeriflerde ve sair rivayetlerde bildirildiğine göre; Rasûlullah (s.a.v), hacamatın bütün hastalıklara şifa olduğunu, Peygamberlerin sünneti olduğunu ve Cebrail (a.s)’ın hacamatı o kadar tavsiye ettiğini öyle ki neredeyse mutlaka lüzumlu olduğunu zannettiğini, bildirmiştir…

3- Hadis-i Şeriflerde ve sair rivayetlerde bildirildiğine göre; Cebrail (a.s) Rasûlullah (s.a.v)’e, boynun iki tarafındaki damar hizasından ve iki omuzun arası hacamat olma emrini getirmiştir…

4- Hadis-i Şeriflerde ve sair rivayetlerde bildirildiğine göre; Rasûlullah (s.a.v), hicrî ayın 17, 19 ve 21’inde hacamat olurdu…

Keza Rasûlullah (s.a.v), hicrî ayın 17, 19 ve 21’inde hacamat olan kişinin her dertten şifa bulacağını, bildirmiştir…

Rasûlullah (s.a.v), hicrî ayın 17’sinde hacamat olmanın şifa olduğunu, bildirmiştir…

5- Hadis-i Şeriflerde ve sair rivayetlerde bildirildiğine göre; Rasûlullah (s.a.v), hacamat olmak isteyenin hicrî ayın 17, 19 ve 21’inde hacamat olmasını ve vücutta kan fazlalaşmak suretiyle kişiye galebe çalıp onu öldürmemesini, kişinin kendi kanının onu öldürmesine meydan vermemesini, emretmiştir…

6- Hadis-i Şeriflerde ve sair rivayetlerde bildirildiğine göre; Rasûlullah (s.a.v), sıcağın şiddetinden hacamatla korunulmasını gerektiğini zira kanın yoğunlaşıp bunun da kişiyi hasta edip hatta öldüreceğini, bildirmiştir…

7- Hadis-i Şeriflerde ve sair rivayetlerde bildirildiğine göre; Rasûlullah (s.a.v), şifanın, tedavi olduğumuz şeylerin en iyisinin en hayırlısının Hacamat, Bal Şerbeti, Enfiye, İsmid Sürmesi olduğunu, bildirmiştir…

8- Hadis-i Şeriflerde ve sair rivayetlerde bildirildiğine göre; Rasûlullah (s.a.v), baştan hacamat olmanın 7 derde; 1- Cinnet 2- Baş Ağrısı 3- Cüzzam 4- Baras/Alaca hastalığı 5- Uyuklama 6- Diş Ağrısı 7- Baş dönmesi için şifa olduğunu bildirmiştir…

9- Hadis-i Şeriflerde ve sair rivayetlerde bildirildiğine göre; Rasûlullah (s.a.v), aç karnına hacamat olunmasını, bunda şifa ve bereket olduğunu, aklı ve hafızayı artırdığını, bildirmiştir…

10-  Hadis-i Şeriflerde ve sair rivayetlerde bildirildiğine göre; Rasûlullah (s.a.v), tok karnına hacamat olmanın dert getirdiğini, bildirmiştir…

11- Hadis-i Şeriflerde ve sair rivayetlerde bildirildiğine göre; Rasûlullah (s.a.v), Perşembe günü Allah’ın (c.c.) bereketi üzerine hacamat olmamızı; Pazartesi ve Salı hacamat olmamızı çünkü bu günlerin Cenabı Hakkın Eyüp (a.s)’a beladan afiyet verdiği günler olduğunu keza Salı günü hacamat olmanın beden için sıhhat olduğunu, bildirmiştir…

12- Hadis-i Şeriflerde ve sair rivayetlerde bildirildiğine göre; Rasûlullah (s.a.v), Cuma, Cumartesi ve Çarşamba günleri hacamattan sakınmamızı emretmiş, Eyüp (a.s)’ın hastalığının Çarşamba günü geldiğini, Cüzzam ve Baras/Alaca hastalığının Çarşamba günü veya gecesi meydana çıktığını, bildirmiştir…

Keza Rasûlullah (s.a.v), Cumartesi veya Çarşamba günü hacamat olan kişi Baras/Alaca hastalığına tutulursa kendisinden başkasını kınamaması gerektiğini, bildirmiştir…

13- Hadis-i Şeriflerde ve sair rivayetlerde bildirildiğine göre; Rasûlullah (s.a.v), Pazar günü hacamat olmanın şifa olduğunu, bildirmiştir…

14- Hadis-i Şeriflerde ve sair rivayetlerde bildirildiğine göre; Rasûlullah (s.a.v), kafa/boyun çukurundan hacamat olmanın unutkanlık getirdiğini, bildirmiştir…

15- Hadis-i Şeriflerde ve sair rivayetlerde bildirildiğine göre; Rasûlullah (s.a.v), başından rahatsız olana “git hacamat ol”, ayağından rahatsız olana “git ayağını kuma koy”, derlerdi…

15- Hadis-i Şeriflerde ve sair rivayetlerde bildirildiğine göre; Rasûlullah (s.a.v), başından hacamat olurlar ve ona “cankurtaran” derlerdi…