“HAARP” yani yapay deprem, iklim kontrolü, beyin kontrolü silahı nedir? HAARP ile neler yapılabilir? HAARP silahını ilk kim nasıl bulmuştur? HAARP projesinin merkezi nerededir? HAARP silahının ana işlevi nedir? HAARP silahı nelerden oluşur? HAARP silahı taşınılabilir mi dünyada her yere götürülebilir mi? HAARP silahı ne zaman tamamlanmıştır? HAARP silahı ilk defa gölcük depreminde mi kullanılmıştır? DECCÂL iklimi değiştirebilecek midir?

1- SORU: ABD’NİN HİZMETİNDEKİ “HAARP” SİLAHI YANİ YAPAY DEPREM, İKLİM KONTROLÜ, BEYİN KONTROLÜ SİLAHI NEDİR? HAARP SİLAHINI İLK KİM NASIL BULMUŞTUR? HAARP PROJESİNİN MERKEZİ NEREDEDİR? HAARP SİLAHI NE ZAMAN TAMAMLANIP ÇALIŞTIRILMIŞTIR?

CEVAP:

HAARP, ABD ordusunun hizmetinde Pentagon’un kontrolünde olan bir YAPAY DEPREM ve İKLİM KONTROL SİLAHI projesidir…

H.A.A.R.P., bu harfler, ABD’nin en gizli askeri projelerinden biri olan “High Frequency Active Auroral Research Program” isminin baş harfleri olup adından da görüldüğü gibi, bu, YÜKSEK FREKANSLA İLGİLİ bir programdır…

KIYAMET SİLAHI olarak da bilinen HAARP, “Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı” demektir…

İlk defa Sırp asıllı ABD’li bilim adamı NİKOLA TESLA tarafından ortaya atılan projenin hayata GEÇİRİLMEMESİ için birçok ülkede kampanyalar yapılmıştır çünkü İKLİM KONTROLÜ ve YAPAY DEPREM SİLAHI olarak kullanılabilmektedir…

HAARP yani Yüksek Frekanslı Aktif Auroral Araştırma Programı projesinin gerçekleşmesinde ÜÇ AMERİKAN şirketi ARCO, RAYTHEON ve E-SİSTEMLERİ, ÖNEMLİ ROL OYNADI ve hâlâ oynuyor…

ABD Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Alaska Üniversitesi tarafından yürütülen İYONOSFERİN özelliklerini ve davranışlarını araştırmak için Alaska’da yapılmış olan HAARP projesi İKLİM KONTROLÜ ve YAPAY DEPREM SİLAHI olarak kullanılmaktadır… YÜKSEK FREKANSTA RADYO SİNYALİ yayınlayabilen ve 48 veya 180 adet anteni bulunan projenin Araştırma merkezi ALASKA’dır…

HAARP projesinde, İYONOSFERİN ISITILMASI yoluyla ÇOK DÜŞÜK frekans dalgaları da üretilmektedir…

HAARP projesi 1995 yılında bitirilmiş, 1997 yılında çalıştırılmaya başlanmıştır…

ABD-Alaska’daki HAARP Tesisi, elektromanyetik dalgalar üzerine birçok deneyin yapıldığı bu alan uçaklar için çok tehlikelidir. Bu yüzden HAARP tesislerinde uçak kontrol sistemi kurulmuştur, herhangi bir uçağın/hava taşıtının yaklaşması durumunda antenlerin faaliyetleri otomatik olarak durdurulmaktadır…

Önceleri de HAARP silahını işaret eden açıklamalar olmuştur. 1970’lerde Zbigniev BREZİNSKİ; “İleri yıllarda TEKNOLOJİYE BAĞLI DAHA KONTROLLÜ BİR TOPLUM olacak ve elitler bu imkânı kullanacak…” demişti ki HAARP projesi ÇOK KÜÇÜK SİNYALLERLE ÇOK BÜYÜK ENERJİLERİ KONTROL ETME mantığı üzerine kuruludur

ABD eski Başkanı George BUSH, “Yeni Dünya Düzeni” cümlesini kullanırken bunu sadece siyasi anlamda söylememiştir…

Amerikalı askeri yetkililere göre ise HAARP şunları gerçekleştirecek: 1- Atmosferdeki termonükleer araçların elektromanyetik vuruşlarını değiştirmek… 2- Denizaltılarla haberleşmeyi kolaylaştırmak… 3- Radar sistemlerini son derece geliştirmek… 4- Çok büyük bir bölgede, ABD ordusu dışında tüm haberleşmeyi durdurmak… 5- EMass ve Cray bilgisayarları ile ortaklaşa, toprağın altını çok derinlere kadar incelemek… 6- Büyük alanlarda petrol, doğalgaz ve mineralleri tespit etmek… 7- Cruise füzeleri gibi her türlü saldırı silahı ve uçağı havada imha etmek…

 

2- SORU: HAARP SİLAHI İLE NELER YAPILABİLİR?

CEVAP:

HAARP projesine KARŞI ÇIKAN ÜNLÜ JEOFİZİKÇİLERDEN Prof. Gordon J.F. Mac Donald, HAARP silahı ile İSTENİLDİĞİ ZAMAN İSTENİLEN YERDE ŞUNLARIN YAPILABİLECEĞİNİ söylemiştir:

1- İKLİMLERİ DEĞİŞTİREBİLİR… (SEL ve KURAKLIK yapabilir…)

2- KUTUPLARI ERİTEBİLİR veya YERİNDEN oynatabilir…

3- OZON TABAKASI ile oynayabilir…

4- DEPREM meydana getirebilir…

5- OKYANUS DALGALARINI kontrol edebilir…

6- Dünyanın enerji alanları ile oynayarak, İNSAN BEYNİNİ KONTROL ALTINA ALABİLİR…

7- Radyasyon yaymayan TERMONÜKLEER PATLAMA OLUŞTURABİLİR…

HAARP projesi, belirli bir alan üzerinde GÜNEŞTEN BİNLERCE KAT MİKTARINDAKİ BİR ENERJİYİ DÜNYANIN BELLİ BİR ALANINA YÖNLENDİRME ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR…

HAARP SİLAHI ile güneşten misli büyük bir enerjinin metrelerce yükseklikten tekrar dünyanın herhangi bir bölgesine yansıtılması durumunda, YANSITILAN BÖLGEDE MİKRODALGA FIRIN ETKİSİ/KURAKLIK BAŞ GÖSTERMEKTEDİR…

İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ üzerine araştırma yapan BİLİM ADAMLARI da HAARP silahına İŞARET ETMEKTE ve 1997’de ÇALIŞTIRILMAYA BAŞLANDIĞINDAN BU YANA MEYDANA GELEN İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNE dikkati çekmektedirler…

Rus bilim adamlarına göre de, ABD, HAARP projesini bir iklim silahı olarak kullanmakta ve Alaska’daki istasyondan İYONOSFERE güçlü elektromanyetik dalgalar göndererek RUSYA’yı SICAKLARLA KAVURMAKTADIR…

HAARP SİLAHINA karşı olan Amerikalı bilim adamları da vardır, bunun son derece tehlikeli olduğunu savunuyorlar çünkü bilim adamları “HAARP öylesine bir güç haline geldi ki ONU ELİNDE TUTAN DÜNYANIN TARTIŞMASIZ HÂKİMİ OLUR…” dediler…

 

3- SORU: HAARP SİLAHININ ANA İŞLEVİ NEDİR? HAARP SİLAHI NELERDEN OLUŞUR? HAARP SİLAHI TAŞINILABİLİR Mİ DÜNYADA HER YERE GÖTÜRÜLEBİLİR Mİ?

CEVAP:

Nikola TESLA, İYONOSFERE GÖNDERDİĞİ RADYO FREKANSLARININ ÇOK DAHA KUVVETLİ BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNDÜĞÜNÜ FARK ETMİŞ ve bunun üzerine çalışmıştır. Çalışmanın Ana İşlevi; İYONOSFERE DOĞRU YÜKSEK HATTA ÇOK YÜKSEK RADYO FREKANSLARI GÖNDERMEKTİR…

HAARP silahı tam 180 KABLODAN oluşur ve toplamda 36 MİLYON WATT ENERJİ açığa çıkarır. Amerika’da bir elektrik santrali ise sadece 52 bin Watt kullanabilmektedir ki bu projenin gücünü buradan çok daha iyi anlayabiliriz…

HAARP projesinde AMAÇ, atmosferin iyon ve serbest elektronlarının bulunduğu iyonosfer katmanın yapısını incelemek idi…

HAARP SİLAHI cihazı genelde dünya üzerinde her yere götürülmektedir hareket halindedir…

HAARP, gelişen teknoloji ile çıkacak savaşlarda kullanılabilecek çok tehlikeli bir silahtır ki bu silaha “KIYAMET SİLAHI” diyenler de vardır ki haksız sayılmazlar…

 

4- SORU: HAARP SİLAHI İLK DEFA GÖLCÜK DEPREMİNDE Mİ KULLANILMIŞTIR?

CEVAP:

Devir değişmiştir ve birçok savaşlar şu devirde sessiz-topsuz-tüfeksiz olmaktadır ki DEPREM de bunun en stratejik ve HEDEF ÜLKEYİ DİZE GETİRMEK EKONOMİSİNİ VURMAK HALKI KIŞKIRTMAK açısından en akılcı olanıdır…

HAARP projesinin yapımı 1995 yılında bitmiş ve hemen ardından DENEMEK istemişlerdir ve HAARP ilk defa “GÖLCÜK DEPREMİ”nde denenmiştir…

Türkiye eski Başbakanı Bülent Ecevit “GÖLCÜK DEPREMİ”nin bir komplo olabileceğini düşünüp Ahmet Mete Işıkara’dan ARAŞTIRILMASINI istemiştir. Bunu, Ecevit öldükten sonra bir TV Programına katılan “Afete Hazırlık ve Deprem Derneği” başkanı Ahmet Mete Işıkara açıklamıştır…

“GÖLCÜK DEPREMİ” öncesi ve sonrasında gelişen bir kaç enteresan olay da depremin normal bir deprem olmadığını ortaya koymuştur zira HAARP ortaya çıkmadan önce bazı belirtiler gösterir…

“GÖLCÜK DEPREMİ” öncesi DENİZDE büyük bir ATEŞTOPU ortaya çıkmıştır ki bunu depremden sonra birçok balıkçı doğrulamıştır ve birçok görgü tanığı vardır…

“GÖLCÜK DEPREMİ” öncesi HAARP silahının en büyük belirtisi GÖKYÜZÜ RENGİNİN DEĞİŞMESİ hadisesi vuku bulmuş ve bunu depremden önce herkes müşahede etmiştir…

“GÖLCÜK DEPREMİ” normalden-beklenenden UZUN SÜRMÜŞ, TELEFONLAR ÇALIŞMAMIŞTIR ki bütün hepsi HAARP silahının yaptığı etkilerdir…

“GÖLCÜK DEPREMİ” günü Gölcük’te BASİT BİR DEVİR TESLİM töreni olmasına rağmen ABD’li ve İSRAİLLİ üst düzey komutanlar vardı, Gölcük Deniz Üssünde HİÇ BİR TÜRK SUBAYA GİRİŞ İZNİ VERİLMEYEN bir ABD deniz altısı vardı ve Gölcük Depremi daha DÜNYA BASININA YANSIMAMIŞKEN İSRAİLLİLER YARDIM ÇALIŞMALARINA BAŞLAMIŞLARDI…

 

5- SORU: DECCÂL İKLİMİ DEĞİŞTİREBİLECEK MİDİR?

CEVAP:

İçinde bulunduğumuz ahir zamanda KIYAMETİN KÜÇÜK ALAMETLERİ çıkmış ve tamamlanmıştır. Geriye KIYAMETİN BÜYÜK ALAMETLERİ kalmıştır ki kıyametin ilk büyük alameti MEHDİ (a.s)’ın ortaya çıkması sonra DECCÂL’in ortaya çıkması sonra İSA (a.s)’ın gökyüzünden nüzulü/inmesidir…

Ayet-i Kerîmelerde şöyle buyrulmuştur: “İnsanların bizzat kendi işledikleri (yaptıkları kötülükler) yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu…” (Rum, 30/41) “Onların hileleri/tuzakları, dağları yerlerinden oynatacak (kuvvette) olsa da…” (İbrahim, 14/46)

Hadis-i Şerifte şöyle buyrulmuştur; “… Deccâl bir kavmin üzerine gelir ve onları dâvet eder. Onlar da ona iman edip kendisinin çağrısına uyarlar. Ardından (DECCÂL) semaya/GÖKYÜZÜNE EMREDER, sema/GÖKYÜZÜ YAĞMUR YAĞDIRIR… (Deccâl) YERE EMREDER de, YER HER TÜRLÜ BİTKİYİ BİTİRİR… (Deccâl) bir HARABELİĞE UĞRAR ve ona hitaben: “HAZİNELERİNİ ORTAYA ÇIKAR” diye emreder, (hazineler çıkar)… Sonra (Deccâl) yetişkin gençlik dolu bir civanmerdi çağırır, onu KILIÇLA VURUP İKİ PARÇA HALİNDE KESER, parçalarını bir ok atımı mesafesi kadar birbirinden ayırır, sonra (Deccâl)  PARÇALADIĞI GENCİ ÇAĞIRIR o da hemen (canlı hayatta olarak) yüzü parıldayarak ve güler halde ona yönelir, gelir…” (Müslim, Fiten)

SON OLARAK…

HAARP konusunu inceleyenlere göre, 1994 yılından bu yana, en çok sansüre uğrayan konu durumundadır… HAARP ile ilgili Web’de açılan SAYFALAR, buradaki KONUŞMALAR, gelen BİLGİLER, tartışılan konular SIK SIK ESRARENGİZ ELLER TARAFINDAN SİLİNİP YOK EDİLMEKTEDİR…