“BIS”, nedir? “BIS” için merkez karargâh olarak neden İsviçre seçilmiştir? “BIS” merkez karargâhı ve P-2 İtalya mason Locası’nın bulunduğu alanlarda yol ve elektrik direkleri neden yoktur? “BIS” yakınında, P-2 İtalyan Locası, Adolf Hitler’in savaşı yönettiği ana savaş karargâhı, İsviçre Locası, İsviçre Bankası ve ZWO mı vardır ve bunların güvenliği “Amerika Afrika Komutanlığı” ordusu tarafından mı sağlanmaktadır?

SORU: “BIS”, bütün batı ülkeleri ve gelişmekte olan ulus devletlerin bankacılık sistemlerini kontrol eden dünyanın en güçlü özel bankası mıdır? “BIS” için merkez karargâh olarak neden İsviçre seçilmiştir? “BIS” merkez karargâhı ve P-2 İtalya mason Locası’nın bulunduğu alanlarda yol ve elektrik direkleri neden yoktur? “BIS” merkez karargâhı yakınında, Gladio’nun kurucusu, P-2 İtalyan Hür Masonlarının “Alpino Locası” mı vardır? “BIS” merkez karargâhı yakınında, Adolf Hitler’in tüm kararlarını aldığı, savaşı yönettiği ana savaş karargâhı “Nazi International” mı vardır? “BIS” merkez karargâhı yakınında, P-26 İsviçre Locası, İsviçre Bankası ve Zionist World Organisation Center (ZWO) mı vardır? “BIS”, P-2 İtalyan Locası, “Nazi International”, ZWO, P-26 İsviçre Locası, İsviçre Bankası, Davos’un Güvenliği “Amerika Afrika Komutanlığı” ordusu tarafından mı sağlanmaktadır?

CEVAP:

Amerikalı ünlü tarihçi Dr. Carol Quigley, “Trajedi-Umut” adlı kitabında şöyle demiştir: “Bankanın sahipleri dünya bankacılık devi 4 gruptur. 1- Bank of America (ROCKEFELLER ailesi) 2- Citi Group (ROCKEFELLER ailesi) 3- Welles Fargo (ROCKEFELLER ailesi) 4- J.P. Morgan Chase (MORGAN ailesi) Bu gruplarda ağırlıklı olarak ROCKEFELLER, bir ölçüde de ROTSCHİLD ailesi hâkimdir… ROCKEFELLER tarafından DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÖZEL BANKASI OLARAK KURULAN, he Bank of International Settlements (BIS) – Uluslararası Varlıklar Bankası (BIS), ABD’deki FED’lerin yanı sıra, Bank of ENGLAND, Bank of ITALY, İSVİÇRE Ulusal Bankası, HOLLANDA Bankası, ALMANYA Bankası, FRANSIZ Bankası ve KANADA Bankası’nın da SAHİBİDİR…”

Uluslararası Varlıklar Bankası (BIS), BÜTÜN BATI ÜLKELERİ ve GELİŞMEKTE OLAN ULUS DEVLETLERİN BANKACILIK SİSTEMLERİNİ KONTROLÜNDE BULUNDURMAKTADIR…

David ROCKEFELLER, Uluslararası Varlıklar Bankası (BIS) karargâhında, Prof. Henry KİSSİNGER, Prof. Zbigniev BRZEZİNSKY ve diğer kurmaylarıyla birçok gizli kararlar almış ve operasyon gerçekleştirmiş olup ABD’nin Avrupa Birliği’ne dayattığı Basel-1, Basel-2 ve Basel-3 kararları da bunlar arasındadır…

Uluslararası Varlıklar Bankası (BIS)’in “Küresel Merkez Karargâhı”, İSVİÇRE’nin BASEL kentinde, YIL BOYUNCA YOĞUN KAR ve SIK ORMANLARLA KAPLI ALP DAĞLARININ ZİRVESİNDEDİR…

BIS’in KARARGÂHININ İSVİÇRE’de OLMASI, onlarca yıl önce küresel kapitalizmin çekirdek örgütü olan ve merkezi New York’ta bulunan Dış İlişkiler Konseyi (CFR) elitlerince KARARLAŞTIRILMIŞTIR…

KARARGÂH için İSVİÇRE’nin SEÇİLME NEDENİ, DIŞ DÜNYADAN KENDİLERİNİ SAKLAYARAK BİRARAYA GELMEK ve DİKKAT ÇEKMEDEN ÇOK GİZLİ KARARLAR ALABİLMEKTİR…

BİLDERBERG toplantılarının yapıldığı DAVOS kasabası da BIS’in KARARGÂHININ olduğu bölgededir…

Gladio’nun kurulma kararının alındığı, P-2 İtalyan Hür Masonlarının “Alpino Locası” da BIS’in KARARGÂHININ yakınındadır…

BIS’in KARARGÂHININ olduğu bölgede, P-2 Locası’nın bulunduğu yerin yakınında, 2. Dünya savaşı öncesinde ve esnasında Adolf Hitler’in tüm kararlarını aldığı ve savaşı yönettiği ana savaş karargâhı olan “Nazi International” bulunmaktadır…

Uluslararası Varlıklar Bankası (BIS) karargâhı ve P-2 İtalya Mason Locası’nın bulunduğu alanlarda yol ve elektrik enerjisi direkleri olmamasının NEDENİ KONTROLSÜZ SIZMA ve ELEKTRONİK DİNLEMEYİ ÖNLEMEKTİR. Önleme, Laser Yüksek Teknolojisi kullanımıyla yapılmaktadır…

Aynı bölgede bulunan Uluslararası Varlıklar Bankası (BIS), P-2 İtalyan Locası, P-26 İsviçre Locası, İsviçre Bankası ve Zionist World Organisation Center (ZWO)’ın güvenliğini “AMERİKA AFRİKA KOMUTANLIĞI” sağlamaktadır…

Afrika Boynuzu’nda bulunan Cibuti Özerk Cumhuriyeti’ne, ABD’nin Afrika’daki gizli operasyonlarını gerçekleştirmek üzere yerleştirdiği AFRİKA KOMUTANLIĞI/African Command Ordusu gerçekte İsviçre’de bulunmaktadır ve dünyanın gizli kasası İsviçre’de operasyonlar gerçekleştirmektedir…