Gemide ölen kişinin yıkanması, kefenlenmesi ve defni nasıl yapılır?

 SORU: Gemide ölen kişinin teçhiz, tekfin ve defni nasıl yapılır?

CEVAP:

İbn-i Âbidîn Cenaze Namazı Bahsin’de şöyle denilmiştir: “Gemide ölen kimse yıkanarak kefenlenir ve karaya yakın değilse namazı kılınarak denize atılır. Zâhire göre bu yakınlığın miktarı, kara ile aralarında, cenaze bozulmayacak kadar mesafe bulunmasıdır. Sonra Nûru’l-İzâh’ta gördüm ki, “Meyyite zarar vereceğinden korkulmayacak kadar” tabiri kullanılmış… Fethu’l-Kadir’de ise şöyle denilmiştir: İmam Ahmed’den bir rivayete göre denize atılan cenazeye, dibe çökmesi için ağır bir kefşey bağlanır. Şafiilerden de bu kavil, “Eğer gemi dâru’l-harbe yakın ise” diye rivayet edilmiştir. Yakın değilse, – deniz sahile atsın da defnedilsin diye – iki tahtanın arasına bağlanır denize öyle atılır…”

Bu yazı yorumlara kapalı.