Mezarların üzerine ve mezar taşlarına yazı yazmak caiz midir?

SORU: Mezarların üzerine ve mezar taşlarına yazı yazmak caiz midir?

CEVAP:

İbn-i Âbidîn Cenaze Namazı Bahsin’de şöyle denilmiştir: “Yazı yazmakta beis yoktur.” Zîra yazı yazmak gerçekten yasak edilmişse de yazılabileceğine dair “amelî icmâ” vâki olmuştur… “Hâkim”, yazının yasaklandığını muhtelif yollardan tespit etmiş ve sonra şunları söylemiştir: “Bu isnatlar sahihtir, ama bunlarla amel edilmemektedir. Çünkü doğudan batıya kadar bütün Müslüman imamlarının kabirleri üzerine yazı yazılmıştır. Bu, halefin seleften aldığı bir ameldir.” Bu kavil Ebû Dâvûd’un güzel bir isnatla tahrîc ettiği şu hadisle kuvvet bulmaktadır: “Rasûlullah (s.a.v) bir taş getirerek onu Osman b. Maz’ûn’un başucuna koydu ve ‘Bununla kardeşimin kabrini tanıyacağım ve ailemden vefat edeni bunun yanına defnedeceğim’ buyurdular.” Zira yazı, kabri tanımanın yoludur. Evet, anlaşılıyor ki bu “amelî icmâ’nın” ruhsat yeri, kısmen ona ihtiyaç duyulduğu zamandır. Nitekim Muhît’te buna şu ibare ile işaret edilmiştir: “Kabrin eseri kayıp olmamak ve tahkir edilmemek için yazıya ihtiyaç duyulursa bunda bir beis yoktur. Ama özürsüz yazı yazmak doğru değildir.” Hatta kabrin üzerine Kur’ân’dan veya şiirden yahut methiyeden bir şey yazmak da mekruhtur. Bu ifade kısaltılarak Hılye’den alınmıştır…”

Bu yazı yorumlara kapalı.