Fıtır sadakasını/fitreyi “kıymeti itibariyle eda etmek” yani fakire para vb vermek caiz midir?

SORU: Fıtır sadakasını “kıymeti itibariyle eda etmek” caiz midir?

CEVAP:

Fıtır sadakasını “kıymeti itibariyle eda etmek” caizdir. Yani fitreyi buğday, kuru hurma, kuru üzüm ve arpanın haricinde, bu şeylerin birisinin kıymetine ulaşan örneğin nas’ta ismi geçmeyenlerden olan, para, pirinç, mısır, ekmek, hububat, peynir gibi bir şeyle eda etse ve bu kimse de fıtır sadakasını edaya niyet etse, fıtır sadakasını eda hususunda kişiye caiz ve yeterli olur. Yukarıda sayılan şeylerin kıymetini dirhem ve dinarlardan yani paralardan takdir ederek vermek daha makbuldür. Para olarak kıymetini vermenin daha makbul olmasındaki illet, fakirin ihtiyacını görmeye daha yardımcı olmasındandır… (İbn-i Âbidîn, Teshîl li Mesâil Kudûrî, İhtiyâr, Fetevây-i Hindiyye)