Ehlisünnet dairesindeki Mezheplerin faydaları nelerdir?

SORU: Ehlisünnet dairesindeki Mezheplerin faydaları nelerdir?

CEVAP:

Mezheplerin ilk ve en büyük faydası kişiyi sapıtmaktan ve dalalete düşmekten muhafaza eder… Mezheplerin ilk faydası Kur’ân-ı Kerim’i anlayabilmektir, Hadis-i Şerifleri anlayabilmektir, kulluk olarak Allah’ın (c.c) sizden ne istediğini bilebilmektirMezhepsizlik dinsizliğe köprüdür… Mezhepsizlik dinsizliğe götüren ilk adımdır… Şaşılacak durumdur ki 4 mezhebi tefrika oluyor diye kaldırıp atanlar 400 guruba bölünmüşlerdir ve birbirlerini tekfir edip kâfir saymışlardır. Hâlbuki 4 mezhep olan Hanefi-Şafii-Maliki-Hanbeli mezheplerinden bir kimsenin bir diğer mezheptekini tekfir etmesi şöyle dursun, 4 mezhep olan Hanefi-Şafii-Maliki-Hanbeli mezheplerinden herkes birbirinin ardında namaz kılar ve birbirini baştâcı eder…

Mezhepler ve Tarikatlar vazifelerini Mehdi (a.s) zuhur edince tamamlamış olacaktır, Mehdi (a.s) zuhur edince Mezhepler ve Tarikatlar tek bir çatı altında toplanacaktır o da Mehdi (a.s)’ın çatısıdır, o vakit bütün ümmetin yapacağı tek şey Mehdi (a.s)’a tabi olmaktır…

Bu yazı yorumlara kapalı.