Mezhepler arasındaki savaşlar 4 mezhep arasında mı olmuştur? Mezhepler arasındaki savaşların sebebi nedir?

SORU: Mezhepler arasındaki savaşlar 4 mezhep arasında mı olmuştur? Mezhepler arasındaki savaşların sebebi nedir?

CEVAP:

Hak-Batıl savaşı Hz. Adem (a.s)’dan beri vardır ve kıyamete kadar da sürecektir… Ehlisünnet dairesindeki 4 mezhebin Hanefi-Şafii-Maliki-Hanbeli mezheplerinin birbiriyle savaşması hiç olmamıştır ve olması da mümkün değildir… Mezhep savaşları, Ehlisünnetin dışındaki hak olmayan dalaletteki mezheplerin Ehlisünnete karşı savaşmaları ile ortaya çıkmıştır. Mezhep savaşlarını Ehlisünnet dışı batıl mezhepler, Ehlisünneti kâfir sayarak Ehlisünnete karşı yapmışlardır… Batıl mezheplerin izledikleri metod ise hep aynı olmuştur, ilkönce kendilerine tabi olanları hedefteki Ehlisünnet Müslümanların şirk üzere olduklarına ikna ederler, sonra müşrik/kâfir kişinin kanının helal olduğunu söyleyip öldürmelerini emrederler

Bu yazı yorumlara kapalı.