Dilsizin; kısas, vasiyet, alım-satım, boşama, evlenme gibi hususlarda görüşünü yazması ve onayladığını gösteren işareti yapması, konuşması hükmünde olur mu? Dili tutulan kişinin hükmü nedir?

SORU: Dilsizin; kendi üzerinde kısasın bulunması veya kendisinin başkası üzerinde kısas hakkının bulunması, vasiyet etmesi, satın alması, satması, boşaması, evlenmesi gibi muameleleri hususlarında görüşünü yazması ve onayladığını gösteren işareti yapması, dil ile açıklaması hükmünde olur mu? Dili tutulan kişinin hükmü dilsizin hükmü gibi midir?

CEVAP:

a) Dilsizin; kendi üzerinde kısasın bulunması veya kendisinin başkası üzerinde kısas hakkının bulunması, vasiyet etmesi, satın alması, satması, boşaması, evlenmesi gibi muameleleri (hususlarında görüşünü) yazması ve ikrarının bilindiği işareti (yani onayladığını gösteren işareti), dil ile açıklaması gibidir/hükmündedir…

b) Dilsizin; kazif (başkasına zina isnadı) ve şarap içtiği hususlarındaki ikrarı, yazması ve onayladığını gösteren işareti yapması dil ile açıklaması gibi olmaz, binaenaleyh (bu hususlarda yazı veya işaretle ikrarda bulunsa) had vurulmaz…

c) Dili tutulan kişinin dilinin tutulması devam eder de insanlar arasında da işaretlerinin manası bilinirse, bunun hükmü de dilsizin hükmü gibidir. Dilinin tutulması devam etmez veya insanlar arasında işaretlerinin manası bilinmezse, hükmü dilsizin hükmü gibi olmaz… (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.