Bir meselede iki sahih kavil bulunursa, hangisiyle fetva verilir?

SORU: Bir meselede iki sahih kavil bulunursa, hangisiyle fetva verilir?

CEVAP:

Bir mesele hakkında iki sahih kavil bulunursa, onlardan biriyle fetva ve hüküm vermek caizdir. Ancak bu söz, o kavillerden biri diğerinden daha kuvvetli olmadığına göredir. Biri diğerinden daha kuvvetli ise, bu takdirde muhayyerlik yoktur, hangisi daha kuvvetli ise onunla amel olunur…

Ben (İbn-i Âbidîn) derim ki: Bir mesele hakkında iki sahih kavil bulunduğunda, onlardan biriyle fetva verme hususunda ki muhayyerlik meselesini dahi, iki kavilden birisinin metinlerde bulunmamasıyla kayıtlamak gerekir. Çünkü “el-Bahr” isimli eserde bildirildiğine göre, sahih olduğu açıklanmış bir kavil ile (fetâvâ kitaplarında bu mesele hakkında zikredilen) fetva ihtilâf ederse, metinlere muvafık olana/zikredilene göre amel edilmesi evladır. İki kavilden biri şerhlerde, diğeri fetva kitaplarında olursa, hüküm yine budur (yani şerhte olan hüküm ile amel edilir). Çünkü ulemanın sarahaten bildirdiklerine göre, metinlerde beyan edilen hükümler, şerhlerde beyan edilenlerden evlâdır/önceliklidir. Şerhlerdeki hükümler de fetva kitaplarındakilerden evlâdır/önceliklidir. Ancak bu hüküm, her iki kavlin sahih olduğu sarahaten bildirildiğine yahut sahih olduklarına dair hiç tasrih/açıklama yapılmadığına göredir… (İbn-i Âbidîn, Mukaddime)

Bu yazı yorumlara kapalı.