Bir kişi kumar oynamaya çağırır da kumar oynamasalar bile günahı var mıdır?

SORU: Bir kişi kumar oynamaya çağırır da kumar oynamasalar bile günahı var mıdır?

CEVAP:

Kumar oynamaya çağırmak keffaret gerektirir… Buhârî’de zikredildiği üzere Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim arkadaşına; ‘Gel kumar oynayalım’ dese (de oynamasa, bu sözüne keffaret olmak üzere) sadaka versin…”

(İbn-i Âbidin, İhtiyâr, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslâm Fıkhı, Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Nasbu’r-Râye)

Bu yazı yorumlara kapalı.