Bir kimsenin mülkü olmayan bir yerdeki ağaçların meyvesini toplarsa, buna öşür gerekir mi?

SORU: Şayet bir kimsenin mülkü olmayan bir yerdeki ağaçların meyvesini toplarsa, buna öşür gerekir mi?

CEVAP:

Bir kimsenin mülkü olmayan bir yerdeki ağaçları, devlet başkanı, ehl-i harb (harbî) olan düşmanlardan, asilerden ve yol kesicilerden koruyorsa, bu ağaçlar dağda veya ova/çölde olsa dahi meyvesi toplandığında öşür vacip olur… Burada devlet başkanının himaye ediyor olması şarttır, zira devlet başkanının öşür, zekât ve vergi gibi devlet gelirlerini tahsil etme hakkı, ancak himaye/koruma sağladığından dolayıdır (“el-cibâyetü bi’l-himâyeti”)… (İbn-i Âbidîn, Zekât Bahsi)