Bir kimse oruçlu iken orucunu bozsa veya eşiyle cimâ yapsa, sonra acil bir telefonla 90 km uzağa gitmesi gerekse hükmü ne olur? Geceden yolculuğa ve oruca niyet edildiği veya edilmediği durumda sonradan bir şey yenip içilirse hükmü ne olur?

SORU: Bir kimse oruçlu iken orucunu bozsa veya eşiyle cimâ yapsa, sonra acil bir telefonla 90 km uzağa gitmesi gerekse hükmü ne olur? Geceden yolculuğa ve oruca niyet edildiği veya edilmediği durumda sonradan bir şey yenip içilirse hükmü ne olur?

CEVAP:

Bu hususta Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Fetevây-i Hindiyye’de şunlar zikredilmiştir:

1- Bir kimse Ramazanda yolculuğa geceden niyet ederse ve güne oruçlu başlarsa yani oruç tutmaya niyet etmiş ise, yolculuğa çıktıktan yani şehrin evlerinin bitiminden sonra orucunu bozarsa sadece kaza gerekir.

2- Bir kimse Ramazanda geceden yolculuğa niyet ederse ve güne oruçlu başlarsa, henüz yolculuğa çıkmadan yani şehrin evlerinin bitiminden önce orucunu bozarsa, kaza ve keffaret gerekir. Velev ki aynı gün yolculuğa çıkmış olsun.

3- Bir kimse Ramazanda geceden yolculuğa çıkmaya ve oruç tutmamaya niyet ederse, yolculuğa çıkmadan önce bir şey yese bile, sadece kaza gerekir. Çünkü güne oruçlu başlamamıştır.

4- Bir kimse Ramazanda günün başında eşi ile cimâ etse veya kasten orucunu bozsa, sonra da mecbur kaldığı ve önceden planlanmamış bir sefere çıksa, hem kaza hem keffaret gerekir. Eğer yolculuğa kendi istek ve iradesiyle çıkarsa yine kaza ve keffaret gerekir.

Bu yazı yorumlara kapalı.