Bir kimse, mahsulünde öşür verilmesi gereken bir araziyi kiraya verirse, öşrü vermek kime ait olur?

SORU: Bir kimse, mahsulünde öşür verilmesi gereken bir araziyi kiraya verirse, öşrü vermek kime ait olur?

CEVAP:

Bir kimse öşrî olan yani mahsulünde öşür verilmesi gereken bir araziyi kiraya verirse, İmam-ı Âzam’a göre, böyle bir arazinin mahsulünün öşrünü vermek kiraya verene (müeccir) ait olur. İmameyn’e göre ise öşür, kiralayana (müste’cir) ait olur.

Zamanımızda, şayet kiraya verenin (müeccir) ücreti/kirayı tam olarak alması mümkün ise İmam-ı Âzam’ın kavli ile amel edilir, ücreti tam olarak alması mümkün olmazsa İmameyn’in kavli ile amel edilir. (İbn-i Âbidîn, Zekât Bahsi)

Bu yazı yorumlara kapalı.