Bir kimse karısını öfkeli ve kızgın iken boşarsa dört mezhebe göre hükmü ne olur? Bir kimse hayızlı karısını boşarsa geçerli olur mu?

SORU: Bir kimse karısını öfkeli ve kızgın iken boşarsa dört mezhebe göre hükmü ne olur? Bir kimse hayızlı karısını boşarsa geçerli olur mu?

CEVAP:

a) Cumhûr-u Fukahâya ve Hanefîlere göre öfkeli insanın dinden çıkması, adam öldürmesi ve başkasının malını alması gibi durumlardan sorumlu olduğu gibi, kızgın ve öfkeli kişinin boşaması da vakidir…

b) Dört mezhebin (Hanefî, Şafii, Malikî ve Hanbelî mezheplerinin) ittifakı ile hayız halinde yapılan talak/boşama vaki olur. Bu talak bidattir ama vakidir…

(Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.