Bir cenaze, unutularak, namazı kılınmadan defnedilirse cenaze namazı kılınır mı? Ölü yıkanmadan namazı kılınıp defnedilmiş ise cenaze namazı kılınır mı?

SORU: Bir cenaze, unutularak, namazı kılınmadan defnedilirse cenaze namazı kılınır mı? Ölü yıkanmadan namazı kılınıp defnedilmiş ise cenaze namazı kılınır mı?

CEVAP:

Bir cenaze, unutularak, üzerine namaz kılınmadan defnedilirse, cenaze dağılmadıkça kabri üzerine namaz kılınır. Zira Rasûlullah (s.a.v) Ensardan bir kadının kabri üzerine namaz kılmıştır…

Ebû Yusuf (rh.a)’dan; “Unutularak namazı kılınmadan defnedilen ölü üzerine üç güne kadar kabri üzerine namaz kılınır. Üç günden sonra kılınmaz” diye rivayet edilmiştir…

“Dürrü’l Muhtâr” da ise şöyle denilmiştir: “Cenaze, namazı kılınmadan defnedilir de (üzerine toprak çekilirse) yahut yıkanmadan namazı kılınarak defnedilir (veya velâyeti olmayan biri tarafından namazı kılınırsa), (cesedin) dağıldığı kanaati hâsıl olmadıkça, istihsânen kabrinin üzerine namazı kılınır. Dağılması hakkında bir takdir yoktur. Esah kavil budur.” “Şâmî”’nin “Bahr”’dan naklettiğine göre; (“Dağılması hakkında takdir yoktur. Esah kavil de budur.”) “Çünkü bu, mevsimin sıcaklığına, soğukluğuna, cenazenin semizliğine, zayıflığına ve mekânlara (yerlere, toprağa) göre değişmektedir. (Keza üç günle,  ya da on günle takdir edileceğini söyleyenler de vardır)…” (Mültekâ/Mevkûfât, Teshîl li-Mesâi’l-Kudûrî)

Bu yazı yorumlara kapalı.