Başkasının rüyasına müdahale etmek girmek mümkün müdür? Elektromanyetik dalgalar yayan taşların günümüzdeki durumu ve insan üzerindeki etkisi nedir? Amerika’da dünyanın en zenginlerinin para akıttıkları “Aires Vakfı” faaliyetleri nelerdir?

Sağlık… Aires vakfı ve uygulamaları…

BAŞKASININ RÜYASINA MÜDAHALE ETMEK GİRMEK MÜMKÜN MÜDÜR?

ELEKTROMANYETİK DALGALAR YAYAN TAŞLARIN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU VE İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NEDİR?

AMERİKA’DA DÜNYANIN EN ZENGİNLERİNİN PARA AKITTIKLARI “AİRES VAKFI” FAALİYETLERİ NELERDİR?

Detaylar…

Amerika’da, dünyanın en zenginlerinin çok fazla yatırım yaptıkları ve çok aktif bir şekilde faaliyet gösteren “Aires” adında bir vakıf bulunmaktadır. Bu vakıftaki görevliler, “su klasterlerinin oluşumunu ve çalışmasını” keşfederek onların yapısını incelediler. Bunun sonucunda da suyun canlı ve cansız varlıklarda nasıl çalıştığını tespit ettiler. Klasterler de aynen bilgisayar gibi bilgiyi saklıyor ve kendi bilgisini zincirleme metodu ile hücreden hücreye, dokudan dokuya geçiriyor. Bu zincirlemede, özellikle manyetik dalgalar ve lazer etkilidir…

Günümüzde sibernetik tıp, elektromanyetik dalgalar, lazer ve kızılötesi olmak üzere üç unsuru kullanmaktadır. Elektromanyetik dalgaları kullanır çünkü her bir hücremiz elektromanyetik dalga üretir. O zaman dışarıdan gelen elektromanyetik dalgalar vücudumuzdaki elektromanyetik dalgaları kendine benzetebilir ve kendi rezonansına çekebilir. Kızılötesi de elektromanyetik dalgalara ve lazere yol açarak onları daha derine gönderdiği için sibernetik tıpta kullanılır…

“Aires Vakfı” aplikatörler kullanmakta ve hastalıkları tedavi etmek için şu uygulamaları yapmaktadır:

Nanoteknoloji ile ince ince plastik veya sentetik bir madde üzerindeki nano kristallere, aynen bilgisayarlarda olduğu gibi, bilgi kodluyorlar ve daha sonra nano kristallerin içinde kodlanmış bilgiyi yapışkan “bantlar” üzerine yerleştiriyorlar…

Bu bilgi, elektromanyetik dalgalanma ile ilgili bir bilgidir. Bana zaman zaman başına bu bantlardan takan kadınlar geliyor. Bu ilginç bandın ne bandı olduğunu sorduğumda bunun manyetik bir bant olduğunu ve baş ağrısına çok iyi geldiğini söylüyorlar. Ama onlar da bantta ne olduğunu bilmiyorlar…

Bazılarında da “Aires Vakfı” ürünü olan “bileklikler” var. Ayrıca “ayakkabı tabanlıklarında”, “takılarda”, “kolye” ve “küpelerde” de kristaller içerisinde kodlanmış bilgi vardır… “Taşlar” da çok önemlidir. Günümüzde neredeyse bütün taşlar nano ürünü yapay taşlardır. Bu taşlar üretilirken muhakkak kodlanır ve o koda göre de elektromanyetik dalgalar yayar. O elektromanyetik dalgalar, insan vücudunun elektromanyetik dalgalarını etkileyerek onları kendi rezonanslarına göre değiştirip kendine benzetir. Bu ürünler bileziklerde, küpelerde ve en çok da akupunktur noktalarını toplayan yerlerde kullanılır…

“Aires Vakfı” ürünleri insan üzerinde maalesef çok etkili oluyor… Bel ağrısı ve üreme organı rahatsızlıkları için bel kemerleri, baş ağrısı için kafa bantları kullanılıyor ve herkes de hâlinden memnun… Özellikle küpeler, tiroit dâhil her şey için kullanılmaktadır… Mesela böyle bir küpe kullanıldığında kulaktaki akupunktur noktaları, o elektromanyetik dalgaları alır ve zincirleme ile bütün dokuların hücrelerine ulaştırır. Bunun için en aktif noktalar seçilir. Kulak, hipofiz gibidir. Ayrıca kulaklar aynı zamanda komuta merkezidir çünkü bütün organlara giden akupunktur noktaları kulaktadır… Ayak tabanına da bütün organlarla bağlantılı akupunktur noktaları gelir. Artık ayakkabı üreticileri de o tabanlıkları kullanıyorlar. 5 nokta denilen küçük daireleri bazı ayakkabılarda görebilirsiniz…

“Sibernetik tıp” veya “kuantum tıbbı” enerji üzerinde çalışan bir tıptır. Orada doktorlara yer yoktur. Bu tıpta biyologlar, fizikçiler ve kimyagerler vardır. Onlar da ölümsüzlükten bahsederek diyorlar ki; “Entropiyi, yani enerjinin devamlı dağılmasını durdurmak mümkündür. Vücudun su kristalleri devamlı dışarıdan enerji etkileşimi içinde olursa enerji dağıtımını durdurabiliriz. O zaman istediğimiz kadar hatta sonsuza kadar bile yaşayabiliriz…” Gerçekten de su kristallerini, elektromanyetik dalgalar, kızılötesi ve lazer ile her türlü hale getirmek, değiştirmek ve dağıtmak mümkündür. Kuantum terapide en önemli şey, kesintisiz devamlılık ve niyettir. Eğer kesinti olursa yeniden başlamak gerekir. Sonra da o bilgiye sahip olmayı ve kendine dâhil etmeyi istemek, yani niyet etmek çok önemlidir… “Lucid rüyalar” ve telkinler de sibernetik tıbbın bir parçasıdır. “Lucid rüyalara” örnek vermek gerekirse; Amerika’da yaşayan bir adam insanlara belli bir dua vererek istihareye yatmalarını söylüyor ve böylece onların rüyalarına giriyor. Rüyalar da o kişinin lehine çıkıyor ve insanlar onu Mehdi olarak görüyorlar… Aslında lucid rüyalar, I-Doserler, MIL terapi ve Aires Vakfı ile ilgili araştırma yapmak ve ne kadar bilgi varsa toplamak gerekir… Aidin Salih/ Son Söz