Altın ve Gümüş Kapları kullanmak caiz midir? Erkekler ve kadınlar bu hükümlerde eşitler midir?

SORU: Altın ve Gümüş Kapları kullanmak caiz midir? Erkekler ve kadınlar bu hükümlerde eşitler midir?

CEVAP:

a) Altın veya gümüş kaplardan yemek veya içmek

b) Altın veya gümüş kaplardan yağ sürünmek

c) Altın veya gümüş kaplardan koku sürünmek

d) Altın veya gümüş kaplardan sürme çekmek

e) Altın veya gümüş kaplardan abdest almak

f) Altın veya gümüş çatal-kaşıkla yemek yenmesi

g) Altın veya gümüş çerçeveli ayna kullanmak ancak Ebû Hanife’ye göre beis yoktur

h) Altın ve gümüşten yapılmış bir sandalye üzerinde oturmak

ı) Altın veya gümüş kalem kullanmak

i) Altın veya gümüş saat kullanmak

j) Altın veya gümüş hokka kullanmak

k) Altın veya gümüşten olan sofra ve siniler

l) Altın veya gümüşten bir ibrik

m) Altın veya gümüşten bir leğende abdest almak

n) Altın veya gümüşten bir çıra yakmak, çakmak kullanmak

Yukarıda sayılan bu hususlar hem erkeklere hem de kadınlara tahrîmen mekruhtur. Çünkü Buhârî,Müslim ve Ahmed’in rivayet ettiği şu hadis-i şerifin mutlak oluşu bunu iktiza etmektedir, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “İpek, atlas (ipekten yapılmış kumaş) giymeyiniz. Altın ve gümüş kaplardan içmeyiniz. Altın ve gümüş tabaklardan yemeyiniz. Çünkü bunlar, bu dünya hayatında onlarındır (yani müşriklerindir). Âhirette ise sizindir…”

Keza Buhârî’nin rivayet ettiği diğer bir hadiste ise Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Gümüş kaptan su içen kimse karnına Cehennem ateşi dolduruyor demektir…”

Yalnız süs maksadı ile evlerde altın ve gümüş kaplar, tabla ve benzeri şeyler bulundurmak caizdir…

Keza gümüşlü tarafı ağza alınmadığı müddetçe gümüşle süslenmiş kaplardan su içilmesi de mekruh değildir…

Ulemanın icmâsı ile gümüş veya altınla yaldızlanmış eşyanın kullanılmasında beis yoktur…

Sadece kadınlara has olarak; atlas-ipek, altın, gümüş ve inci takmak ve giyinmekte beis yoktur.

Akikten, billurdan, camdan ve kalaydan yapılmış kapların kullanılması helaldir… (İbn-i Âbidîn)