87. Menkıbe… Hz. Pîr’in bereketiyle kurumuş iki hurma ağacının tekrar yeşerip meyve vermesi ve yine Onun duası ile Şeyh Ebû Muzaffer’in mallarında olağanüstü bereket hâsıl olması

SEKSEN YEDİNCİ MENKIBE

(Hz. Pîr’in Bereketiyle Kurumuş İki Hurma Ağacının Tekrar Yeşerip Meyve Vermesi ve Yine Onun Duası İle Şeyh Ebû Muzaffer’in Mallarında Olağanüstü Bereket Hâsıl Olması)

Salih Şeyh Ebû Muzaffer İsmail b. Ali Himyerî’den rivayetle, dedi ki:

– Efendim Ali b. Hîtî (r.a) hastalandığı zaman büyük olasılıkla benim mekânıma gelir, birkaç gün hastalık bakımını yapardı. Bir defasında yine hastalandı ve Efendim Şeyh Abdulkadir (r.a) Bağdat’tan ona hasta ziyaretine geldi. Adı geçen mekânda bir araya geldiler. O yerde iki tane de kurumaya (yüz tutmuş) hurma ağacı vardı. Dört senedir meyve vermiyorlardı ve (bu yüzden) biz de onları kesmeye niyet etmiştik. Şeyh Abdulkadir kalktı, birinin altında abdest aldı ve diğerinin altında ise iki rekât namaz kıldı. Böylece (baktım ki ağaçların) ikisi de aynı hafta olgunlaştılar, yaprak açtılar ve meyve verdiler. O vakit de hurmanın meyve verme zamanı idi ve bende o yerin meyvelerinden biraz (Şeyh Abdulkadir’e) getirdim ve ondan yedi. Bana:

– Allah senin arazini, dirhemini, ölçeğini ve hayvanlarını mübarek (bereketli) kılsın, dedi.

(Şeyh Ebû Muzaffer devamla) dedi ki:

– Böylece o seneden beri normal artışı (haricinde) arazimin (fiyatı) kat kat ziyadeleşti. (Öyle) oldum ki, o seneden beri oranın mahsulünden bir parça bir yere eksem oradan bana kat kat ziyadesi gelirdi. Yüz yük buğday tartsam da ondan elli yükünü sadaka versem ve kalanı ölçsem, muhakkak onu yüz yük (olarak) bulurdum. Hayvanlarım da (o kadar) üredi ki sayısını bilemez oldum. Hâlâ şu ana kadar da O’nun (r.a) duası bereketiyle durum böyledir… Ey Allah’ım bizi Şeyh Abdulkadir’in bereketinden istifade ettir… Âmin…

(Hulâsatu’l-Mefâhir fî Menâkıbı’ş-Şeyh Abdulkâdir)

Bu yazı yorumlara kapalı.