İlimler kaç kısımdır? Şer’î ilimlerden maksat nedir?

SORU: İlimler kaç kısımdır? Şer’î ilimlerden maksat nedir?

CEVAP:

İlimler “şer’î” ve “gayr-i şer’î” olmak üzere iki kısımdır…

Şer’î ilimler; tefsir, hadis, fıkıh ve tevhid’dir…

Şer’î olmayan ilimler ise üç kısımdır:

1 – Edebî ilimler: Bu kısmın toplamı 12’dir; hatta bazıları 14’e çıkarmışlardır. Bunlar; lügat, iştikâk, sarf, nahiv, meânî, beyân, bedî’, âruz, kâfiye, şiir, nesir, kitabet, kıraat, muhadara ve keza tarih de bu ilimlerdendir…

2 – Riyâzî ilimler: Tasavvuf, hendese, hey’et,ilm-i ta’lîmî, hesap, cebir, mûsikî, siyaset, ahlâk ve tedbîr’i menzil namlarıyla on kısımdır…

3 – Aklî ilimler: Mantık, münazara (cedel), usûl-ü fıkıh, usûl-ü din, ilâhiyat, tabiat, tıp, mîkât, felsefe ve kimya gibi yukarıda sayılan ilimlerin haricindeki ilimlerdir… (İbn-i Âbidîn, Mukaddime)

Bu yazı yorumlara kapalı.