34. Menkıbe… Hz. Pîr’in çöllerde olmayı temenni etmesi, onun eliyle Yahudi, Hıristiyan ve Eşkıyanın tevbe etmesi

 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MENKIBE

(Hz. Pîr’in Çöllerde Olmayı Temenni Etmesi, Onun Eliyle Yahudi, Hıristiyan ve Eşkıyanın Tevbe Etmesi)

Abdullah Cubbâî’den rivayetle, dedi ki:

– Şeyh Muhyiddin Abdulkadir (r.a) dedi ki:

– Daha önce olduğum gibi (şimdi de) çöllerde ve kırlarda olmayı temenni ediyorum. Ben halkı görmezdim, halk ta beni görmezdi. (Yine) dedi ki:

– Allah benden halkın menfaatini (fayda ve yararını) istedi. Böylece Yahudi ve Hıristiyanlardan beş yüz kişiden fazlası elimde Müslüman oldu. İnsanların mallarını zorla alan yağmacı (eşkıya) ve insanların yollarını kesip mallarını alan silahlı kimselerden (haydutlardan) yüz bin kişiden fazlası elimde tevbe etti. Bu ise (halka) ulaşan büyük bir hayırdır…

(Hulâsatu’l-Mefâhir fî Menâkıbı’ş-Şeyh Abdulkâdir)

Bu yazı yorumlara kapalı.