33. Menkıbe… Hz. Pîr Kırk sene Sohbetle, Otuz Üç sene de Müderrislik ve Fetva vermekle iştigal etti

 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MENKIBE

(Hz. Pîr Kırk Sene Sohbetle, Otuz Üç Sene de Müderrislik ve Fetva Vermekle İştigal Etti)

Büyük Şeyh Arif Billâh Ebu Saîd Kaylevi -Allah ondan razı olsun- dedi ki:

– Birçok kere Rasûlullah (s.a.v)’i ve diğer Enbiyâyı (salavatullahi aleyhim) Şeyh Abdulkadir (r.a)’ın meclisinde gördüm. Seyyid Hızır’da yanındaydı. Ufuklarda rüzgârın gezip dolaştığı (gibi) Peygamberlerin ruhları da semavatta (göklerde) ve yerde gezip dolaşıyordu. Meleklerin (aleyhimüsselam) ona taife taife geldiklerini gördüm. Ricali gayb’i ve cinleri onun meclisinde (bulunmak için) yarış ederlerken (koşuşurlarken) gördüm. Ebu Abbas Hızır (a.s)’ın da onun meclisine çokça geldiğini gördüm ve bunun üzerine ona (bunun sebebini) sordum. (O):

– Kim felâh bulmayı (kurtuluşa ermeyi) istiyorsa, ona gereken bu meclise devam etmesidir, dedi…

 

———————-

 

Şeyh Muhyiddin Abdulkadir’in oğlu Şeyh Ebu Abdullah Abdulvahhab’dan rivayetle:

Babasının insanlara vaazı-nasihat müddeti kırk senedir. Başlangıcı beş yüz yirmi bir senesi, sonu ise beş yüz altmış bir senesidir. Medresesinde eğitim (müderrislik) ve fetva (makamı) için sadarette bulunması (başkanlık edip iştigal etmesi) otuz üç senedir. Başlangıcı beş yüz yirmi sekiz senesi, sonu ise beş yüz altmış bir senesidir…

Meclisinde söylediklerini dört yüz hokkacı, âlim ve diğer (kimseler) yazıyorlardı. Çoğu kere insanların başının üzerinden adımlar atar sonra tekrar kürsüye dönerdi. (Yine) çoğu kere meclisinde iki-üç kişi ölürdü…

(Hulâsatu’l-Mefâhir fî Menâkıbı’ş-Şeyh Abdulkâdir)

 

 

Bu yazı yorumlara kapalı.