Büyük baş hayvana ortak olmak mı yoksa küçükbaş kesmek mi daha faziletlidir?

SORU: Büyük baş hayvana ortak olmak mı yoksa küçükbaş kesmek mi daha faziletlidir?

CEVAP:

a) Hayvanlardan yalnız koyun, keçi, deve ve sığır kurban edilebilir. Mandalar da sığır cinsindendir…

b) Bu hayvanların erkeği ve dişisi arasında fark yoktur… Eğer ette ve kıymette eşit iseler koç koyundan daha faziletlidir… Kıymetleri bir olursa, keçinin dişisi erkeğinden daha faziletlidir… Deve ve sığır, et ve kıymette eşit iseler dişisi erkeğinden daha faziletlidir…

c) Et ve kıymette bir koyun ile sığırın yedide biri eşit ise, hangisinin eti daha güzelse o daha faziletlidir. Eğer et ve kıymette eşit olmazlarsa, o zaman hangisi daha fazlaysa o daha faziletlidir… (İbn-i Âbidîn, İhtiyâr, Mültekâ/Mevkûfât, Fetevây-i Hindiyye)

Bu yazı yorumlara kapalı.