Bir camide aynı vakitte iki defa cuma namazı kılınabilir mi?

SORU: Bir camide aynı vakitte iki defa cuma namazı kılınabilir mi?

CEVAP:

Yerin darlığı sebebiyle Cuma namazını aynı vakitte aynı yerde iki defa kılmak doğru değildir, yeri genişletmek, caminin dışına taşmak veya içerideki cemaat bir öndeki safın sırtına secde etmek suretiyle Cuma namazını bir defada kılmak gerekir…

Bir camide aynı vakitte iki defa Cuma namazı kılınamaz, zaruret olursa kılınabileceğini söyleyenler vardır, eğer hiçbir zaruret yok iken kılınırsa, namaz geçerli olmakla birlikte tahrîmen mekruh olur… (Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi’, İbn-i Kudâme, el-Muğnî, İbn-i Nüceym, el-Bahru’r-Râık, Mehmed Emre fetvalar)