Zekatta nisabın aslî ihtiyaçlardan hâlî olması gerektiğini söylediniz. O halde aslî ihtiyaçlar nelerdir, açıklayınız?

SORU: Nisabın aslî ihtiyaçlardan hâlî olması gerektiğini söylediniz. O halde aslî ihtiyaçlar nelerdir, açıklayınız?

CEVAP:

Nisab miktarı olan mal, aslî ihtiyaçtan -hâcetü’l-asliyye’den- hâlî olmalıdır… Aslî ihtiyaç, insandan hakikaten veya hükmen helakı defeden şeydir; (hakikaten helakı defeden şey, örneğin) nafaka, oturulan ev, hizmetçi, savaş aletleri, sıcağı veya soğuğu defetmek için muhtaç olunan elbise gibi… (İnsandan hükmen yani takdîrî olarak helakı defeden şey, örneğin) borç gibi. Zira borçlu, (bir nevi) helak gibi olan hapsedilmeyi kendisinden defetmek için, elindeki nisap miktarı maldan bunu ödemeye muhtaçtır…

Sanat aletleri, ev eşyası, binilecek hayvanlar (binekler) ve ehli için olan ilmî kitaplar ki -onların yanında cehalet helak gibidir-  (asli ihtiyaçlardandır)…

Sahabe (r.anhum), on bin dirhem değerinde silah, at, ev ve hizmetçilere malik olan bir kimseye zekât verirlerdi. Bunun sebebi, bu şeylerin mutlaka her insana lazım olan hacetlerden/ihtiyaç duyulan şeylerden olmasıdır… (İbn-i Âbidîn, Zekât Bahsi)

Bu yazı yorumlara kapalı.