Zekâtın farz olması için geçmesi şart olan “yıl” hangi takvime göredir? Öşürde sene geçmesi ve nisap şart mıdır?

SORU: Zekâtın farz olması için geçmesi şart olan “yıl”  hangi takvime göredir?

CEVAP:

a) Zekâtın farz olması için malın üzerinden bir sene geçmesi gerekir… Burada “yıl”’dan maksat, şemsî (miladi) değil kamerî senedir. Kamerî sene, hilallerle hesaplanan sene olup, üç yüz elli dört gün ve bir günün birazıdır… Bazıları bunun, günler (hesabıyla) şemsî sene olduğunu ve şemsî senenin de kamerî senden on bir gün daha fazla olduğunu söylemişlerdir…

b) Şu var ki, malın zekâtını vermek için üzerinden bir sene geçmesi şarttır, ekin ve meyvenin zekâtında yani öşürde ise, “malın üzerinden sene geçmesi” ve “nisap” şart değildir… (İbn-i Âbidîn, Zekât)