Zekât verecek kimseden zekâtı kim talep eder?

SORU: Zekât verecek kimseden zekâtı kim talep eder?

CEVAP:

Zekât verecek kimseden zekâtı, sultan/devlet başkanı (veya vazifelendirdiği kişi) ister. Zira hayvanların ve sair malların zekâtını istemek onun hakkıdır. Lakin Osman (r.a) zamanında mallar çoğalınca, bunları (araştırıp) takip etmede sahiplerine zarar vukua geldiğini bildi ve sahabenin icmâsıyla maslahatı, zekât verme işini onlara (yani mal sahiplerine) havale etmekte gördü (ve böylece hükmolundu). Böylelikle mal sahipleri, hükümdarın/devlet başkanının vekilleri gibi oldular. Ancak (devlet başkanının zekât) alma hakkı batıl olmamıştır. Bunun için Ulemamız; “Eğer devlet başkanı bir memleket ahalisinin, bâtınî (gizli yani meydanda olmayan altın, gümüş, zekât memuruna arzedilmeyen ticaret malları ve nakit paralar gibi) mallarının zekâtını vermediklerini bilirse, (bunu) onlardan ister, böyle olmazsa istemez, zira icmâya aykırıdır” demişlerdir. (İbn-i Âbidîn, Zekât Bahsi)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.