Zekât farz olan altının miktarı ne kadardır?

SORU: Kendisinde zekât farz olan altının miktarı ne kadardır?

CEVAP:

Şayet altından yirmi miskale (yani 80,18 gr altına) malik olur ve üzerinden de bir sene geçerse, (bu kimse) ondan yarım miskal (yani kırkta bir veya diğer bir deyişle % 2,5 zekât) verir. Bu (miktar) da aynı şekilde (gümüşün zekâtında olduğu gibi) onda birin dörtte birine (yani kırkta bir’e tekabül eder).

Bu yazı yorumlara kapalı.