Yemeğe başlarken “besmele” çekmek, yemeğin sonunda ise “elhamdülillâh” demek sünnet midir? Yemeğin başında besmele unutulursa, hatırlandığı zaman ne denilir? Yemeğe başlarken “besmele” ve yemek bitince “elhamdülillâh” lafzı sofrada bulunanların işitebilecekleri bir sesle mi yoksa sessiz mi söylenir?

SORU: Yemeğe başlarken “besmele” çekmek, yemeğin sonunda ise “elhamdülillâh” demek sünnet midir? Böyle yapmanın faydası nedir? Yemeğin başında besmele unutulursa, hatırlandığı zaman ne denilir? Yemeğe başlarken “besmele” ve yemek bitince “elhamdülillâh” lafzı sofrada bulunanların işitebilecekleri bir sesle mi yoksa sessiz mi söylenir?

CEVAP:

a) Yemeğe başlarken “besmele” çekmek, yemeğin sonunda ise “elhamdülillâh” demek sünnettir. Zira Rasûlullah (s.a.v); “Şüphe yok ki, önüne yemek getirildiğinde evvelinde “besmele” çeken, sonunda da “elhamdülillâh” diyen mümin kulundan Allah (Teâlâ) razı olur…” buyurmuştur…

b) Yemeğin başında besmele unutulursa, hatırlandığı zaman “bismillâhi alâ evvelihî ve âhirihî” denilmelidir…

c) Yemeğe başlarken “besmeleyi” sofra başında bulunanların işitebilecekleri bir sesle söylemelidir. Ama yemek bitince “elhamdülillâh” lafzını sofradaki herkes yemeklerini bitirmiş olsalar bile sofradakilerin işiteceği bir sesle söylenmesi doğru değildir… (Mültekâ/Mevkûfât)