Yastık, minder, paspas, halı ve kilim gibi, yerde kullanılan eşyada gölgesi olmayan resimli kumaş kullanmanın ve duvar ve elbise gibi dayalı olan şeylerde resim bulunmasının hükmü nedir?

SORU: Yastık, minder, paspas, halı ve kilim gibi, yerde kullanılan eşyada gölgesi olmayan resimli kumaş kullanmanın hükmü nedir? Duvar ve elbise gibi dayalı olan şeylerde resim bulunmasının hükmü nedir?

CEVAP:

a) Cumhura (yani Ebû Hanife, Şâfiî, Malik, Sevrî ve diğer imamlara) göre üzerinde, gölgesi olmayan resimlerin bulunduğu, (dayalı olmayıp döşeli olan) yastık, minder gibi yere atılıp, üzerine basılan, ayaklar altında olan veya üzerine oturulan eşyayı kullanmak caizdir. (Halı, kilim, paspas, yere döşenen taş-seramik gibi eşyalar da bu hükme dâhildirler…)

b) Keza Cumhura göre eğer resim; duvar, elbise gibi dayalı olan şeylerde bulunuyor ise haramdır. (Perde, dolap, kapı, cam, duvar kâğıdı, duvara asılan saat-takvim-çerçeve, masa vb. eşyalar da bu hükme dâhildirler…) (İbn-i Âbidîn ve Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.