Vücut temizliği için belirli bir müddet aralığı var mıdır? Bu sürede temizlik yapılmaz ise hükmü nedir? Günahı var mıdır?

SORU: Vücut temizliği için belirli bir müddet aralığı var mıdır? Bu sürede temizlik yapılmaz ise hükmü nedir? Günahı var mıdır?

CEVAP:

Vücut temizliğinin haftada bir defa yapılması müstehaptır. 15 günde bir yapılması da caizdir. 40 günden sonra yapılması tahrîmen mekruhtur (günahtır). Müctebâ’da şöyle denilmektedir: “Kırk günden fazlası mazur görülemez; kırk gün bedeninin temizlenmesini ihmal eden kişi azaba müstahak olur.”

Ebû’s-Suûd, İbn-i Melek’in Şerhu’l-Meşârik’inden Müslim’den rivayetle Enes b. Mâlik şöyle demiştir: “Tırnakların kesilmesi, bıyıkların kesilmesi, koltuk altlarının sıyrılması için bize vakit tayin edilmiştir. O da şudur ki: Kırk günden fazla bunu bırakmamalıyız.”

(İbn-i Âbidîn, Hâşiyetü’t-Tahâvî Ale-l Merâkî, Zebîdî İthâfu’s-Sâdeti’l-Muttakîn, İhtiyâr, Fetevây-i Hindiyye ve Cezîrî -dört mezhebe göre- İslâm Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.