Ticaret malı, altını, parası varsa ve tek tek nisap miktarını doldurmuyorsa nasıl yapar?

SORU:  Bir kimse ticaret yapılan mallara sahip olur (lakin bu ticaret mallarının kıymeti tek başına) nisaba ulaşmazsa, bununla beraber onun altını ve gümüşü varsa, üzerine zekât gerekir mi?

CEVAP:

(Bir kimsenin ticaret malı olur lakin bu ticaret mallarının kıymeti tek başına nisaba ulaşmazsa, bununla beraber altını ve gümüşü varsa, bu kimse) ticaret mallarının kıymetini altına veya gümüşe veyahut ikisine birden ekler ve eğer (bunun) toplamı nisaba (yani Altının nisap miktarı olan 80,18 grama veya Gümüşün nisap miktarı olan 561,2 grama) ulaşırsa, onda (kırkta bir yani % 2,5) zekât gerekir…