Teşrik günlerinde kaza namazı kılmak isteyen kişi kaza namazının arkasından da tekbir getirir mi? Teşrik günlerinde kılınamayan bir namaz kaza edilmek istenirse Teşrik Tekbiri hususunda ne yapılması lazımdır?

SORU: Teşrik günlerinde kaza namazı kılmak isteyen kişi kaza namazının arkasından da tekbir getirir mi? Teşrik günlerinde kılınamayan bir namaz kaza edilmek istenirse Teşrik Tekbiri hususunda ne yapılması lazımdır?

CEVAP:

Teşrik günlerinden önce kılamadığı bir namazı, teşrik günlerinde kaza eden kimse teşrik tekbirlerini getirmez…

Bir senenin teşrik günlerinde terk edilen bir namaz, yine o senenin teşrik günlerinden birinde kaza edilse, sonunda teşrik tekbiri alınır. Fakat başka günlerde veya başka bir senenin teşrik günlerinde kaza edilecek olsa teşrik tekbiri alınmaz…

İbn-i Âbidîn şöyle demiştir: Bayram günlerinde kaza edilen namazın dört vechi vardır:

Birincisi; bayram günlerinden başka günlerde kazaya kalan bir namazın bayram günlerinde kaza edilmesi. (Bu durumda teşrik tekbiri getirmez)…

İkincisi; bayram günlerinde kazaya kalan bir namazın bayram günlerinden başka zamanlarda kaza edilmesi. (Bu durumda teşrik tekbiri getirmez)…

Üçüncüsü; bayram günlerinde kazaya kalan bir namazın başka senenin bayram günlerinde kaza edilmesi. (Bu durumda teşrik tekbiri getirmez)…

Dördüncüsü; bayram günlerinde kazaya kalan bir namazın o senenin bayram günlerinde kaza edilmesidir ki sadece bu durumda teşrik tekbiri getirilir…

(İbn-i Âbidîn, Teshil li Mesâil Kudûrî, İhtiyâr, Mültekâ/Mevkûfât, Fetevây-i Hindiyye)