Teravih Namazının meşrû ve Sünnet-i Müekkede oluşunun delili nedir?

SORU: Teravih Namazının meşrû ve Sünnet-i Müekkede oluşunun delili nedir?

CEVAP:

Peygamberimiz (s.a.v) Ramazan gecelerinden bir gece çıkıp Ashabının bir kısmıyla 20 rekât “Teravih Namazı” kılmış, ertesi gece olduğunda daha çok Sahabe toplanmış ve yine evvelki (gece) gibi 20 rekât kılmış, ancak üçüncü gece çıkmayıp “Sizin toplandığınızı bildim (fakat) üzerinize farz kılınmasından korktum…” buyurmuştur… O zamandan Ömer (r.a) zamanına kadar Sahabeler Teravih Namazını tek başlarına kılmışlardır… Ömer (r.a) kendi hilafeti zamanında Kurrâların Şeyhi Übey b. Kâ’b (r.a)’a Teravih Namazını cemaatle kıldırmasını emretmiştir. Sahabeden Osman (r.a), Ali (r.a), İbn-i Mesûd (r.a), İbn-i Abbas (r.a),  Talha (r.a), Zübeyr (r.a) ve daha pek çok Sahabe Übey b. Kâ’b (r.a)’la beraber Teravih Namazını kılmışlardır… Ali (r.a); “Allah Teâlâ Ömer’in yattığı yeri nurlandırsın, o bizim mescidimizi nurlandırdığı gibi. Nebî (s.a.v) teravih Namazının bizim üzerimize farz kılınmasından korktuğu için ona devam etmemişlerdir” diye Ömer (r.a)’ı methetmişlerdir…

Ömer (r.a) bu Teravih Namazına kendi tarafından devam etmemiştir. Onun elinde bir asıl vardır. O asıl da Peygamberimizin (s.a.v); “Şüphe yok ki, aranızda Ömer için doğrulanmış bir sünnet vardır. Artık ona tabi olun ve ona muhalefette bulunmayın…” hadis-i şerifidir… Rasûlullah (s.a.v)’in; “Benim sünnetime ve benden sonra Hulefâ-i Râşidinin sünnetine sarılınız…” hadis-i şerifi de Teravih Namazının sünnet-i müekkede olmasına delalet eder… (Mültekâ/Mevkûfât)