Tehditle bir işi yapmaya zorlanmak…

SORU: Tehditle bir işi yapmaya zorlanmak…

CEVAP:

İkrah; bir kimsenin bir şahsı, haksız olarak, istemediği bir işi yapmaya tehdit ve korkutma yoluyla sevketmesidir…

İkrah 2 kısımdır:

1- İkrah Gayr-i Mülcî: Dövme ve hapsetme gibi insanın katlanabileceği bir şeyle (bir işe) zorlanmasıdır ki bu zorlama sebebiyle, zorlanan insanın, o işi yapmaya rızası bulunmaz.

2- İkrah Mülcî: Öldürme ve bir azayı kesme gibi insanın katlanamayacağı bir şeyle (bir işe) zorlanmasıdır ki bu zorlama sebebiyle, zorlanan insanın ihtiyarı/seçme durumu olmaz…

İkrahın sahih olmasının şartı, zorlayan kimsenin tehdit ettiği şeyi yapabilecek durumda olmasıdır…

İkrahta korkuyu gerektiren tehdidin birinci şartı; tehdidin öldürme veya bir azayı kesmekle olmasıdır.

İkrahta korkuyu gerektiren tehdidin ikinci şartı; tehdidin zorlanan kimsenin rızasını gidermesidir. Bu şart, şahsa göre değişir, şöyle ki, mevki sahibi, faziletli ve çabuk alınan kimseler kendilerine söylenen sözlerden üzülürler, bazı insanlar da şiddetli dövülmekten bile eziyet duymazlar… (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.