İlmiyle amel eden Âlimlerin, adâletli Devlet Başkanlarının yahut annenin-babanın ve bunların haricindeki büyüklerin elini öpmek caiz midir? Ashab-ı Kiram Rasûlullah (s.a.v)’in ellerini öpmüş müdür?

SORU: İlmiyle amel eden Âlimlerin ve adâletli Devlet Başkanlarının teberrük için ellerini öpmek caiz midir? Ashab-ı Kiram Rasûlullah (s.a.v)’in ellerini öpmüş müdür? Annenin-babanın ve bunların haricindeki büyüklerin elini Müslümanlıklarına tâzim ve hürmet için öpmek caiz midir?

CEVAP:

a) İlmiyle amel eden Âlimlerin, adâletli Devlet Başkanlarının teberrük için ellerini öpmekte bir beis yoktur. Zira Ashab-ı Kiram Rasûlullah (s.a.v)’in ellerini öperlerdi…

b) Annenin-babanın elini öpmek, bunlardan başka büyüklerin elini Müslümanlıklarına tâzim ve hürmet için öpmekte bir beis yoktur… Ama dünya menfaati için el öpmek mekruhtur… Bir Müslümanın başka bir Müslümanla karşılaştığında kendi elini öpmesi tahrîmen mekruhtur…

c) Süfyan b. Uyeyne (rh.a); “İlmiyle amel eden Âlimlerin ve adâletli devlet başkanlarının ellerini öpmek sünnettir” dediğinde Abdullah b. Mübarek (rh.a) kalkıp Süfyan (rh.a)’in başını öpmüştür… (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.