Sünnet üzere gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdesti alırken sünnet üzere anlatılan bu keyfiyet, sadece üzerine gusül farz olan kimse için midir, yoksa gusül alan herkes için geçerli midir?

SORU: Sünnet üzere gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdesti alırken sünnet üzere anlatılan bu keyfiyet, sadece üzerine gusül farz olan kimse için midir, yoksa gusül alan herkes için geçerli midir?

CEVAP:

Sünnet üzere gusül şöyledir:

Gusül abdesti alan kişi ilkönce ellerini yıkar, sonra istinca yapar yani ön ve arka avret mahallini yıkar ve bu istincayı da mümkün olduğunca vücudunu sıkmadan gevşeterek yapar. Bedeninde görünen bir necaset varsa giderir. Sonra namaz abdesti gibi abdest alır. Sonra başına ve sair bedenine üç defa su döker. Kulak delikleri, koltuk altları, göbek boşlukları ve suyun ancak zorlukla ulaştığı sair yerlere de suyu ulaştırmayı tekeffül eder (yani bununla sorumludur)…

Gusül abdesti ister farz olsun ister sünnet olsun yukarıda anlatılan sünnet üzere gusül alma şekli, gusül abdesti alan herkes için umumidir…

Şayet (gusül abdesti alan kişi), oturak, taş veya kaldırım taşı (gibi yüksek bir şeyin) üzerinde yıkanıyorsa, öyle ki, (abdestte) kullanılan su, (bulunduğu) yerde (göllenip) durmuyorsa o takdirde ayaklarını normalde olduğu gibi (gusle başlarken aldığı namaz) abdestinin sonunda yıkar. Eğer (abdestte) kullanılan su, gusledilen yerde toplanıp (gölleniyorsa, o takdirde gusle başlarken aldığı namaz abdestindeki) ayakları yıkamayı guslün sonuna erteler, ta ki (suyun toplandığı) bu yerden çıkarken (en son ayaklarını yıkar ve çıkar)…

(Teshîl li-Mesâi’l-Kudûrî ve İbn-i Âbidîn)

Bu yazı yorumlara kapalı.