Sünnet-i Müekkede’yi terk etmenin hükmü ve cezası nedir?

 SORU: Sünnet-i Hüdâ’yı terk etmenin hükmü ve cezası nedir?

CEVAP:

Sünnet-i Hüdâ’nın terki, isâeti ve keraheti (mekruhluğu) icap eder (gerektirir). Cemaat, ezan, ikamet (kamet getirme) ve emsali bunlardandır…

“Tahrîr” sahibi şöyle demiştir: “Sünneti terk eden isâeti yani delâlete nispet edilmeyi, yerilip kınanmayı ve zemmi hak eder…”

İbn-i Nüceym, “Menâr” adlı eserin şerhinde isâet’in kerahetten daha kötü olduğunu söylemiştir. Burada münasip olan da odur…

“Telvîh” adlı eserde de beyan edildiğine göre Sünnet-i Müekkede’yi terk etmek harama yakındır. Şefaat’ten mahrum kalmayı gerektirir. Çünkü Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Her kim benim sünnetimi terk ederse şefaatime nail olmaz…”

Sünneti terk eden tekdîr ve muâheze olunur (yani cezalandırılır, ayıplanır, azarlanır)… (İbn-i Âbidîn)

Bu yazı yorumlara kapalı.