Şeriatta farz olan gusülden başka gusül var mıdır? Sünnet olan gusüller hangileridir?

SORU: Şeriatta farz olan gusülden başka gusül var mıdır? Sünnet olan gusüller nelerdir?

CEVAP:

Şeriatta farz olan gusülden başka gusül vardır. Rasûlullah (s.a.v), Cuma (günü), Ramazan ve Kurban bayramları ile ihrama girerken ve arefe günü vakfe için gusletmeyi sünnet olarak bırakmıştır.

a) Tirmizî’nin zikrettiği üzere Semure b. Cündüp (r.a)’den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir; Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Cuma günü kim abdest alırsa gerekeni yapmış demektir. Kim de guslederse yıkanmak daha faziletlidir…”

b) İbn-i Mâce’de zikredildiği üzere Abdullah bin Abbas (r.anhuma)’dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz bu Cuma, Allah’ın Müslümanlara tahsis buyurduğu bir bayram günüdür. O halde Cuma namazına gelmek isteyen kimse boy abdesti alsın. Eğer güzel bir koku varsa ondan sürünsün. Misvak kullanmayı da bırakmayınız…”

c) Tahâvî, Şerhu Meâni’l Âsâr’da zikredildiği üzere Zêzên (rh.a)’den rivayetle şöyle demiştir: Ali (r.a)’a gusletme hakkında sordum; “Dilediğin zaman guslet (yıkan)” dedi. Bunun üzerine ben; ‘Ben sana, yapıldığında faziletli olan gusülden soruyorum’, dedim. (O); “(Fazileti bulunan gusül) Cuma günü, Arafat’a çıkılacağı gün, Ramazan bayramı günü ve Kurban bayramı günü olan gusüldür” dedi…

d) Hâkim, Müstedrek’de zikredildiği üzere İbn-i Ömer (r.anhuma)’dan rivayetle şöyle demiştir: “İhrama girmek istediği zaman ve Mekke’ye girmek istediği zaman gusül abdesti almak sünnettendir…” (Teshîl li-Mesâi’l-Kudûrî ve İbn-i Âbidîn)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.