Sa’y yaparken iki yeşil direk arasında nasıl yürünür?

SORU: Sa’y yaparken iki yeşil direk arasında nasıl yürünür?

CEVAP:

İki (yeşil) direk arasındaki sa’yın, (hervele yani) ramel’in üstünde ve koşmanın altında olması müstehaptır ve her şavtta da böyle yapılır. (Tavaftaki ramel ise ilk üç şavta mahsustur.) Sa’y yaparken iki (yeşil) direk arasındaki koşmayı terk eder veya bütün sa’y esnasında koşarsa, isâet etmiş olur. Ama herhangi bir ceza lazım gelmez. Kalabalık gibi herhangi bir sebepten dolayı (iki yeşil direk arasında) hızlı gitmekten aciz kalırsa, bir aralık buluncaya kadar bekler. Bulamazsa, yürüyüşünde kendini koşana benzetir…

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.