Sadece Nevruz ve Mehrecan/Mihrican günlerinde oruç tutmanın hükmü nedir? Nevrûz ve Mehrecân ne demektir?

SORU: Sadece Nevruz ve Mehrecan günlerinde oruç tutmanın hükmü nedir? Nevrûz ve Mehrecân ne demektir?

CEVAP:

Bir kimsenin mutad olarak daha önceden tutageldiği bir güne rastlamazsa, (yalnız) Nevruz ve Mehrecan günlerinde oruç tutmak mekruh olur.

Yani kasten (sadece) o gün oruç tutmak mekruhtur. Ancak önceden tutageldiği güne rastlarsa, örneğin, bir gün oruç tutup bir gün iftar ediyorsa ve oruç tuttuğu gün de Nevruz ve Mehrecana denk gelmişse yahut (her) ayın başında oruç tutuyorsa ve aybaşı da o günlere denk gelmişse, bu durumda mekruh olmaz.

Keza, eğer bu günleri tek başına değil de, bu günlerle birlikte başka bir günü de (bir öncesi veya bir sonrasında da) oruç tutarsa, o takdirde kerahet ortadan kalkar. Çünkü kerahiyet, özellikle sadece o günlerde oruç tutarak Ehl-i Kitab’a benzemekten dolayıdır.

Nevrûz; Farsça bir kelime olup, “nev” “yeni”, “rûz” “gün” manasına gelip, “yeni gün” anlamına gelmektedir. (Arapça’da Neyrûz diye de geçmektedir.) Muarrab’tır. Bu günden murad, güneşin koç burcuna girdiği gündür ki, (yılbaşı olarak kabul edilmektedir).

Mehrecân; Muarrab’tır. Güneşin terazi (burcuna) girdiği gündür. (Eylül ortalarına rastlamaktadır.) Nevruz ve Mehrecan Farislilerin bayram yaptıkları günlerdir. (İbn-i Âbidîn, Oruç Bahsi)

Bu yazı yorumlara kapalı.