“Roma Dini”’nde, Büyücü-Kâhin Sibyl Rahibeleri ve bunlara ait Sibyl Kitapları nedir?

SORU: “Roma Dini”’nde, Büyücü-Kâhin Sibyl Rahibeleri ve bunlara ait Sibyl Kitapları nedir?

CEVAP:

YUNAN DİNİ’nden, Roma’ya aktarılan bir BÜYÜCÜ kültü/ayini de, SİBYLLA’nın KİTAPLARI ve SİBYL RAHİBELERİ’dir…

Roma’nın bu kitaplarla tanışması, İÖ 367 veya daha eski bir tarihtir…

SİBYL adı verilen bu KÂHİN KADINLARIN KİTAPLARI, esas olarak Asya orjinli bir kehanettir…

SİBYL denilen Kâhin Kadınların Kitapları, YUNAN PUTPERESTLİĞİNE AİT PUTLARIN, BİRER BİRER ROMA’ya GETİRİLMESİNE VESİLE olmuştur. Bu kitaplar için YAŞLI PLİNİUS; “Bir kehanet gücü ve semavi dünya ile bir tür görkemli iletişim…” demiştir…

Yunan tanrıları ve ayinlerini de içeren BU KİTAPLAR, ROMA’ya GETİRİLEREK, Capitolyum‘daki JÜPİTER TAPINAĞI’na konmuş sonra da, Augustus döneminde Palatinus’taki APOLLON TAPINAĞI’na yerleştirilmiştir…

Romalılar, ASKERİ BİR FELAKET veya SALGIN BİR HASTALIĞIN yol açtığı bunalımlarda, BU KİTAPLARA BAŞVURMUŞLARDIR. Nitekim Roma’nın, KARTACA ile yaptığı SAVAŞTA, bu büyü kitaplarına başvurmuşlardır. Romalı felsefeci CİCERO: “Atalarımız zamanında, devletimiz zor ve sıkıntılı günler geçirirken, Tiberius Gracchus öldürüldüğünde ve alametlerden büyük tehlikelerin, dehşet yaratacağından haberdar olunca, Sibylla kitaplarına başvuruldu ve bu kitaplardan, en eski TANRIÇA CERES’in YATIŞTIRILMASININ GEREKTİĞİ ANLAŞILDI…” demiştir…

Roma’da, bireysel GİZEM DİNLERİNE de temel oluşturan SİBYLLA KİTAPLARI, Roma Dini’ne değişik TÖRENLER de katmıştır ki bu TÖRENLERDE yiyecek ve içecek doldurulmuş sofraların yanına, tanrı heykelleri yerleştirilerek halka sunulurdu. Bu TÖRENLERDEN birisinde de, heykeller-putlar, tapınaklardan çıkartılır, döşeklere yerleştirilir ve halk, başlarına çelenkler takıp, defne dalları taşıyarak, bu döşeklerin arasında dolaşırdı. SOYLU ROMALI KADINLAR da, TANRILARIN KÖLELERİ OLARAK SAÇLARINI DAĞITIP, sunakları SÜPÜRÜRLERDİ…