Rehin (ipotek) olarak verilen malda zekât var mıdır?

SORU: Rehin (ipotek) olarak verilen malda zekât var mıdır?

CEVAP:

Rehin (ipotek) olarak verilen malda zekât yoktur… Rehin (ipotek) verilen malda rehini alan kişiye zekât vacip değildir, zira o mala malik değildir. Rehin verilen malda rehin veren kimseye de zekât vacip değildir, zira “zilyed” değildir (yani mal, elinin altında olmayıp binaenaleyh tasarrufunda değildir)… Rehin veren, rehin verdiği malı geri alırsa, rehin verilen mala ait geçmiş senelerin zekâtını vermez… (İbn-i Âbidîn, Zekât Bahsi)