Rasûlullah (s.a.v) ve Hulefâ-i Râşidîn zamanında Cuma namazı kaç yerde kılınıyordu?

SORU: Rasûlullah (s.a.v) ve Hulefâ-i Râşidîn zamanında Cuma namazı kaç yerde kılınıyordu?

CEVAP:

Rasûlullah (s.a.v)’in zamanında Cuma tek mescitte kılınıyordu ve Cumaya geç kalanların ikinci, üçüncü cemaat yapmalarına izin verilmiyordu ve Hulefâ-i Râşidîn (r.anhüm) de böyle yaptı…

Keza Hazret-i Ömer (r.a) döneminde fetihler yapılıp şehirler çoğalmasına rağmen, birden fazla camide Cuma kılınmasına müsaade edilmedi ve Valilere yazılan mektuplarda, Cumanın tek mescitte kılınması emredildi…